• Wie het leuk vindt om met een groepje een mooie wandeling te maken kan met ons mee. We maken een wandeling van 13 km in het grensgebied tussen Holland en Utrecht. De route start in Baarn en gaat ...

  •  

    De Apocalyps ofwel de Openbaring van Johannes wordt veelal geassocieerd met de tekening van rampen en oordelen die, op weg naar een nieuwe aarde, over onze wereld komen.

    Oordeelstekeningen komen ...

  •  

    Zondag 27  juli 2014, 10.00 uur,  ds.K.D. Govers (HA)

Wie het leuk vindt om met een groepje een mooie wandeling te maken kan met ons mee. We maken een wandeling van 13 km in het grensgebied tussen Holland en Utrecht. De route start in Baarn en gaat langs Paleis Soestdijk. Over heide en door bossen naderen we Lage Vuursche, waar voldoende gelegenheid is voor een versterkende lunch. Voorzien van nieuwe energie lopen we door naar Hollandsche Rading, daar nemen we de trein naar huis.

Datum: 6 augustus, verzamelen om 10.10 uur bij de infobalie van Station Zuid.

Kosten treinreis ± € 8,00.

Opgeven tot 3 augustus bij Irene of Wil.

 

De Apocalyps ofwel de Openbaring van Johannes wordt veelal geassocieerd met de tekening van rampen en oordelen die, op weg naar een nieuwe aarde, over onze wereld komen.

Oordeelstekeningen komen inderdaad veelvuldig in de Openbaring voor. Maar intussen wordt in de hemelse gewesten, vooruitlopend op het licht dat door het donker heen geboren zal worden, reeds de lofzegging aangeheven. Liefst achtmaal, soms uitgesplitst in echoparen, klinkt in het laatste Bijbelboek een lofverheffing.

 Sommige van deze lofverheffingen zijn tot liederen verwerkt. In vier middagbijeenkomsten maken we studie van de lofzeggingen uit de Openbaring en zingen we liederen die daarop gebaseerd zijn.

 

 Leiding: ds. H.U. de Vries. Data en tijd: 1 en 15 juli, 19 augustus, 2 september, van 14.00 tot 15.30 uur.

Plaats: Pelgrimskerk

 

Zondag 27  juli 2014, 10.00 uur,  ds.K.D. Govers (HA)