Bijbelkring ds. De Vries

Het deuterocanieke (apocriefe) Bijbelboek Jezus Sirach is geschreven aan het begin van de tweede eeuw voor Christus. De auteur naar wie het boek genoemd is, schreef zijn werk in het Hebreeuws. Zijn kleinzoon vertaalde het later in dezelfde eeuw in het Grieks. Het is deze Griekse versie die terecht is gekomen in de Griekse joodse Bijbel, de Septuaginta, en vandaar in de Bijbeluitgaven van o.a. de Rooms-Katholieke Kerk.

Jezus Sirach behoort, evenals de canonieke Bijbelboeken Spreuken, Prediker en Job, tot de zgn. joodse wijsheidsliteratuur, waarin beschreven wordt hoe een mens wijs (=Godewelgevallig) kan leven en waarin wordt nagedacht over de vaak ondoorgrondelijke weg die hij of zij moet gaan.

 

 

In vijf bijeenkomsten behandelen we de belangrijkste thema’s van Jezus Sirach, aan de hand van vertalingen die ter plekke worden aangeleverd.

Op dinsdagen van 14.00 tot 15.30 uur in de Pelgrimskerk. 

Dinsdag 13-06, 27-06, 11-07, 15-8 en 29-8.