Grote wintermaaltijd

Wij volgen onze traditie en eten voor de vijfde keer – jawel, een lustrum – met de (deels dakloze)

Straatklinkers uit de binnenstad. Wij zingen gezamenlijk en trakteren ze op een maaltijd.

Kosten € 10 (u heeft dan ook wat voor een gast betaald).

Datum: vrijdag 2 februari, vanaf 16.30 uur. Opgeven: uiterlijk zondag 28 januari bij Irene, Janny of Wil.