Leren en bezinnen in lezingen en kringen.

Programma september 2020 – juni 2021

Dit programma is voor iedereen die geïnteresseerd is in het verhaal van God met mensen en de verbinding van mensen met elkaar en met de schepping. Iedereen is welkom. Dit jaar vragen wij u wel om u vooraf aan te melden.
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten extra maatregelen worden getroffen. Wilt u zich daarom voor deelname minimaal een week vóór de datum van de activiteit aanmelden bij de contactpersoon die bij het programmadeel vermeld staat?
Het aantal aanmeldingen bij een activiteit bepaalt hoe de verplichte coronamaatregelen kunnen worden nageleefd. Het kan zijn dat voor naleving (deels) wordt uitgeweken naar een andere ruimte, locatie en/of datum. Uiteraard brengen wij u hiervan op de hoogte.
De kerkelijke organisatie doet er alles aan om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. U wordt vriendelijk verzocht met verkoudheidsklachten thuis te blijven.

Bel of e-mail voor meer informatie de contactpersoon die vermeld staat bij de activiteit of bel of e-mail naar het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@pga-b.nl, 020 – 641 36 48 (dinsdag t/m donderdag 9.00 – 12.30 uur).

Programma  klik hier

Folder “Leren en bezinnen  en lezingen in kringen  

 

 

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak