Bijbelstudie: Hosea, Amos en Micha: drie ‘kleine profeten’ uit de 8e eeuw voor Christus

De tijd waarin de achtste-eeuwse profeten Hosea en Amos optreden in het noordelijke tienstammenrijk (Israël) wordt gekenmerkt door welvaart en expansie – met alle gevaren van dien voor de toewijding aan God en voor het recht doen aan de naaste – maar ook door de agressieve dreiging van grootmacht Assyrië. Beide profeten waarschuwen voor een mogelijke ondergang, maar getuigen ook van Gods liefde en trouw door de diepte heen. Hun collega Micha, die tegen het einde van de achtste eeuw optreedt in het zuidelijke tweestammenrijk (Juda), voorziet de ondergang van Juda en Jeruzalem, maar verschaft tegelijk zicht op de Messias en diens komende vrederijk.

In 10 bijeenkomsten maken we kennis met de voor velen onbekende boodschap van de genoemde profeten en overwegen we wat in het licht van het Nieuwe Testament hun prediking voor ons te betekenen heeft. Leiding: ds. H.U. de Vries.

Data en tijd: dinsdagmiddag ;, 12 maart en 2 april 2019,  van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur in de Pelgrimskerk.

 

Een Jood, geraakt door Jezus

In vier avonden verdiepen we ons in de apostel Paulus, zijn leven en zijn opvattingen.

Hij is een kernfiguur in het Nieuwe Testament, schrijver van verschillende (moeilijke) brieven.

De laatste jaren is een nieuwe kijk op Paulus ontstaan, die de nadruk legt op zijn Jood-zijn.

donderdag  4 april en 25 april    20.00 tot 22.00 uur Pelgrimskerk

Leding:

ds. Marianne Bogaard,  020-441 60 36, dsbogaard@paaskerk-amstelveen.nl

ds. Sieb Lanser, 020 – 453 45 40, lanser@kruiskerk-amstelveen.nl

Het gehele programma  Leren en bezinnen treft U hier aan.

 

Afscheid ds. Marianne Bogaard

De afscheidsdienst vindt plaats op zondag 24 maart 2019 om 14:30 uur in de Paaskerk. Er is dan geen ochtenddienst. Met medewerking van de cantorij, koor Anthem en Peter van Dongen o.l.v. Leo Kramer. meer…

Abdijweekend

In onze tijd waarin kloostergemeenschappen kleiner worden, willen mensen een kijkje nemen achter de kloostermuren.  Ook dit seizoen is er weer een kloosterweekend in het programma opgenomen. meer…

 

 

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak