De Bijbelse psalmen zijn onder te verdelen in een aantal genres. In deze Bijbelkring, onder leiding van ds. H.U. de Vries, bestuderen we een kenmerkend psalm van verschillende genres.

Pelgrimskerk  5 dinsdagmiddagen steeds van 14.00 Р15.30 uur

 

25-06: Psalm in doods- nood,

09-07: Bedevaartspsalm,

13-08: Boetepsalm,

27-08: Lofpsalm op Gods grote daden in schepping en verlossing,

10-09: Messiaanse psalm.

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak