Bijbelontmoetingskring  ds. de Vries

We maken een begin met een korte serie tweewekelijkse bijbelkringbijeenkomsten. Ds. De Vries zal, aansluitend bij zijn recente studieverlof en bij de tijd van het jaar, drie bijbelgedeeltes behandelen waarin sprake is van het werk van de Heilige Geest. In elke bijeenkomst richten we ons op één aspect van dit veelkleurige werk.
Wilt u, als u voor het eerst komt, u uiterlijk de dinsdag voorafgaande aan de kring opgeven bij ds. De Vries, liefst via e-mail (hudevries@xs4all.nl), of anders telefonisch (020-6869141, liefst maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur)?
Donderdag 12 augustus 2020  14.30 uur Pelgrimskerk

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak