Op de eerste dag van de Goede of Stille Week bezinnen wij ons op het lijden van Jezus en het lijden van zovele medemensen in onze wereld. Tevens bidden wij om vergeving voor onze eigen fouten en tekorten en erkennen wij dat wij ook zelf oorzaak van lijden zijn voor onze medemens en onze wereld. Wij zoeken in deze viering ook de stilte met de vraag of de Heer zich over ons kwetsbare mensen ontfermt.

Datum: maandag 15 april om 19.30 uur in de Pelgrimskerk.

Jezus zei tegen Marta: Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar ??n ding noodzakelijk.

Lc 10:38-42

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak