Beste gemeenteleden,                                                                    16 maart 2020

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op deze dagen. De voortdurende stroom berichten maakt velen, ook in kerken en geloofsgemeenschappen onrustig. Hier en daar wordt het virus met God in verband gebracht. Wij geloven in de Levende, de Opgestane Heer. Niet in een God die ziektes stuurt als middel om ons te straffen of ‘op te voeden’.

De komende weken willen we ondanks de opgelegde beperkingen zo goed mogelijk kerk zijn. We noemen het belangrijkste:

  1. In onze pastorale bezoek beperken wij ons tot het strikt noodzakelijke. In de praktijk betekent dat zorg rondom het levenseinde.
  2. De zondagse diensten, de vespers en de diensten in de Stille Week, worden op een alternatieve manier met een kleine groep gevierd. Kijk de dagen voor iedere dienst op de website voor het laatste nieuws en zeg het voort.
  3. Alle bijeenkomsten ook met kleine groepen (groepspastoraat, kringen, jeugdwerk, activiteiten van het 40-dagen programma) worden afgelast.
  4. Voor uitvaartdiensten en -bijeenkomsten zoeken we in nauw overleg met uitvaartleiders en familie naar een goede passende vorm.

In alles volgen we de regels van landelijke en plaatselijke overheden.

We willen via telefoon en digitale media zo goed mogelijk contact met elkaar onderhouden, op zondag en door de week. Aarzel niet op die manier met ons en elkaar contact te zoeken, indien nodig. De komende weken zal bij velen de eenzaamheid toenemen.

Ook in deze tijd zijn we, weliswaar op afstand, met elkaar verbonden in gebed. Laten we deze dagen met elkaar bidden voor hen die het meest zijn getroffen, de zieken en zij die eenzaam zijn, en voor en met allen die met grote toewijding werkzaam zijn in hulpverlening en zorg.

U allen Gods zegen toewensend,

 

Predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert.

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak