De zondagse kerkdiensten van de Pelgrimskerkgemeente worden gekenmerkt door een welverzorgde liturgie en een preek ( Liturgie en Preek ) met een verhelderende uitleg en de nodige diepgang. Aan de diensten werkt met zekere regelmaat de cantorij mee. Daarnaast worden er zesmaal per jaar cantatediensten gehouden, met medewerking van het koor Linguae atque Cordis ( Muziek op de zondagmorgen ) solisten en instrumentalisten.

Enkele malen per jaar, Kerst, Paas, wordt er ook een Taizévieringen georganiseerd.

De reguliere diensten beginnen om 10.30 uur. Na elke dienst is er gelegenheid gezamenlijk koffie te drinken.

Elke zondag wordt er vanuit onze gemeente iemand blij gemaakt met de bloemen uit de dienst. Als gebaar van liefde en troost. De bloemen worden betaald uit giften van gemeenteleden. Wij zijn daarom heel blij met de giften die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!

 

 

 

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak