Een nieuwsbericht over kerkelijke activiteiten kun je toesturen naar de webmaster, het liefst met een foto waarvoor u schriftelijke toestemming heeft gekregen. Het nieuwsfeit moet wel betrekking hebben op de wijkkerk of een van haar activiteiten.

Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, ?s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.

Ps 42

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak