Een nieuwsbericht over kerkelijke activiteiten kun je toesturen naar de webmaster, het liefst met een foto waarvoor u schriftelijke toestemming heeft gekregen. Het nieuwsfeit moet wel betrekking hebben op de wijkkerk of een van haar activiteiten.

God heeft de heilige Geest door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons uitgegoten. Door zijn genade krijgen wij deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

Tit 3:4-7

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak