Op dinsdag 21 mei en donderdag 23 mei

We doen hetzelfde programma van deze vergadering van de Protestantse Gemeente te Amstelveen – Buitenveldert twee keer.

 

Komt u liever overdag bijeen, ga dan naar de vergadering op de dinsdag 21 mei van 14.30 – 16.30 uur in de Paaskerk.

Komt de avond u beter uit, kom dan naar de vergadering op de donderdag 23 mei van 20.00 – 22.00 uur in de Paaskerk.

Globaal ziet de agenda voor deze vergadering er als volgt uit:

  • we kijken kort terug in de tijd door aandacht te besteden aan de PGA-B jaarrekening en aan de Diaconie jaarrekening over het afgelopen jaar;
  • de meeste tijd zullen we echter besteden aan de toekomst (periode 2019 – 2025). In de gemeentevergadering van 23 januari j.l. hebben we u laten zien dat de financiële situatie van onze gemeente ons noopt om ingrijpende maatregelen te nemen. Voor de pauze wordt een voorstel gepresenteerd van de gekozen maatregelen in de komende jaren. Na de pauze kunt u in kleine groepen in gesprek over die keuzen en over de consequenties van die keuzen. De uitkomst van deze gesprekken is mede van invloed op de uiteindelijk te maken keuzen voor de toekomst.

Wij hopen weer tenminste zoveel gemeenteleden te ontmoeten op beide vergaderingen als in januari. Uw betrokkenheid en uw inbreng is niet alleen nodig maar ook inspirerend voor de gemeenteleden die de kerkelijke organisatie zo goed mogelijk proberen te besturen.

Pieter Licht
Scriba van de Algemene Kerkenraad


Agenda + toelichting voor de gemeentevergadering PGA-B >

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak