Lezing en presentatie door Frank van de Loo

Het Kerst gebeuren in de Nederlandse schilderkunst van de zestiende- en zeventiende eeuw.
Voor velen is het kerstfeest het middelpunt van de winter. Er wordt naar uitgezien. In de kerk, de familie, maar ook in het zakenleven wordt het grondig voorbereid. Vervolgens wordt het met aandacht en met luister gevierd. Wezenlijk draait alles om de evangeliën van Lucas en Mattheus.
Daar gaat de lezing dan ook van uit. Elke ontwikkeling binnen de verhalen wordt op de voet gevolgd door voorstellingen ontleend aan de schilderkunst van de Lage Landen. Vlaamse meesters, zoals Pieter Breughel en Rogier van der Weyden en ook Hollandse meesters als Rembrandt, Jan Steen en Honthorst komen aan de orde, alles met dia’s.

Maandag 16 december om 14.00 uur in De Goede Herder.

Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, ?s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.

Ps 42

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak