Meeleven met elkaar: rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 17 (31 juli 2020)

Soms gebeuren er onvergetelijke en onbegrijpelijke dingen in je leven – geweldig vreugdevol of intens verdrietig. Het verhaal van de Emmaüsgangers bepaalt mij erbij dat ik anderen nodig heb en dat ik mijn geloof in God nodig heb om een nieuw inzicht, een nieuwe betekenis voor het leven dat voor me ligt te herkennen.

Nelly Versteeg

 

Metgezel op de weg

‘Met welk verhaal leef jij?’ vroeg Werner Pieterse retorisch in een artikeltje in de laatste Present (pag. 6 -7). Het is een vraag die ik zelf ook wel stel als ik met mensen een uitvaartdienst voorbespreek. Welk verhaal of welke tekst was belangrijk in iemands leven? Nu is dat nog niet zo gemakkelijk. Want zijn er niet heel veel prachtige verhalen? En kun je iemands leven, je eigen leven zo samenvatten?

In deze overweging wil ik niet stilstaan bij wat anderen dan zeggen, maar die vraag persoonlijk beantwoorden. Het verhaal waar ik zelf direct aan dacht bij de vraag ‘Met welk verhaal leef jij?’ is het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35). Jezus verschijnt op Paasdag aan twee leerlingen die hem eerst niet herkennen.


Over dit verhaal hield ik mijn eerste preek in de predikantsopleiding. Ik zag toen in het verhaal een verbeelding van belangrijke kerkelijke activiteiten. De twee leerlingen zijn onderweg met elkaar in gesprek als Jezus zelf naar hen toekomt en met hen oploopt. Hij stelt open vragen en geeft alle ruimte om gevoelens te uiten en gedachten onder woorden te brengen (pastoraat/diaconaat). Later verklaart hij wat er in de Schriften over de messias geschreven staat (verkondiging/catechetiek). Tenslotte ging hij met hen aan tafel, nam het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun (viering van het avondmaal). De preek liep uit op de uitnodiging om als gelovige te doen wat Jezus deed: naar mensen toe gaan, met hen optrekken. Een metgezel zijn voor anderen.

In een nascholing klonk ook de vraag ‘Welk (bijbel)verhaal past bij jou?’ En het hoefde niet perse een bijbelverhaal te zijn, maar voor mij is toch de bijbel bron van levens- en geloofsverhalen. Weer dacht ik aan het verhaal van de Emmaüsgangers, maar nu veel persoonlijker. Ik herkende mezelf in de ontgoocheling en teleurstelling van de leerlingen die Jeruzalem verlaten. Ik zag een weg die twee kanten kon opgaan: naar Emmaüs of naar Jeruzalem.
Je kunt weggaan van de plek waar je hoop lag. Je verlaat teleurgesteld de plek of de relatie waar verwachtingen niet uitkwamen, antwoorden op vragen die je bezig hielden uitbleven, waar je steeds weer geconfronteerd wordt met verlies dat je leed. Je trekt de deur achter je dicht. Je gaat op weg naar Emmaüs.
Je kunt ook teruggaan naar Jeruzalem, omdat je geloof, vertrouwen en moed hebt gekregen dankzij iemand in wie je Gods liefde hebt herkend. Soms kun je wel vertellen welk drama zich voltrokken heeft, zoals de Emmaüsgangers, maar heb je er geen benul van wat dit betekent. Dan heb je een metgezel nodig, met een kleine of een hoofdletter.

Op de weg naar Emmaüs, olieverfschilderij van Janet Brooks Gerloff (1947- 2008)

Het schilderij hangt in de Benedictijnerabdij Kornelimünster nabij Aken; meer informatie vindt u hier

Bloemengroet

Elke week ontvangt een gemeentelid van de Pelgrimskerk een bloemetje. Dit is géén ‘iets-aan-de-hand-bloemetje, maar een teken van verbondenheid, een gebaar van warmte en met elkaar meeleven. Ieder ervaart deze tijd weer anders. Omdat we op zondag na de dienst nog geen koffie met elkaar drinken, ontbreekt de kaart met groeten. Leuk als u zelf een kaartje stuurt.

Op zondag 26 juli gingen de bloemen naar:

mw. Nel (P.) Barends- Verburg
De Vreugdehof, kamer 4.13
De Klencke 111
1083 HH Amsterdam
Op zondag 2 aug. gaan de bloemen naar:
Dhr. A. Dolfing
A.J. Ernststraat 56
1083 GX Amsterdam
 
 

Bijeenkomsten

woensdag 5 augustus om 14:30 uur in de kerkzaal van de Pelgrimskerk.
Gespreksbijeenkomst over het thema ‘autonomie’. Wat betekent autonomie? Zijn we wel zo autonoom als we denken of willen? Welk licht werpt de bijbel op dit thema? Wilt u meedoen en komt u voor het eerst, wilt u zich dan opgeven bij Nelly Versteeg, via e-mail: pjversteeg@tiscali.nl of telefonisch: 06-4013 4035?

vrijdag 7 augustus (eerste vrijdag van de maand) van 16:00 – 20:00 uur
Kannen&Kruiken: informeel ontmoeten, bijpraten, onder genot van drankje, maaltijd, in het Amstelpark bij De Hop. Hopelijk kan het buiten!
Kosten € 10 graag ter plekke gepast betalen.
Verzamelen tegen 16:00 uur bij de hoofdingang van het Amstelpark. Dan lopen we er samen heen. U komt er met bus 62, lopend, met de fiets of auto. Bel voor overleg als u vervoer nodig hebt of met andere vragen.
Wilt u zich opgeven tot 3/8 bij Wil Kruijswijk  tel.: 020-6427703?

woensdag 12 augustus om 14:30 uur in de kerkzaal van de Pelgrimskerk.
Bijbelontmoetingskring o.l.v. ds. De Vries
Wilt u, als u voor het eerst komt, u uiterlijk de dinsdag voorafgaande aan de kring opgeven bij ds. De Vries, liefst via e-mail (hudevries@xs4all.nl), of anders telefonisch (020-6869141, liefst maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur)?


Actie vrijheidsmail – juli
In de zomermaanden is er geen verkoop van vrijheidsbrieven in de kerk. Via de website van Amnesty International kunt u toch schrijven: voor de Iraanse mensenrechtenverdediger Narges Mohammadi. Ze heeft een coronatest gehad, maar de autoriteiten weigeren te vertellen wat de uitslag is. Mohammadi zit sinds 2015 gevangen omdat ze actievoerde tegen de doodstraf. In 2016 kreeg ze daarvoor 16 jaar cel. Volgens de regels in Iran moet ze daarvan 10 jaar uitzitten. Mohammadi zit in een overvolle, slecht geventileerde en smerige cel en krijgt slecht te eten. Ze kampt al langere tijd met gezondheidsproblemen. De autoriteiten blijven haar medische zorg weigeren, ondanks dat ze mogelijk besmet is met het coronavirus. In de mail vraagt u de Iraanse autoriteiten Narges Mohammadi onmiddellijk vrij te laten en haar de medische zorg te geven die ze nodig heeft. 
 
Als u hier klikt kunt u via de link een email sturen voor deze Aktie. 
Vakantie wijkpredikant

Van 6 juli t/m 9 augustus is ds. De Vries met vakantie. In dringende (pastorale) gevallen kunt in deze periode contact zoeken met de voorzitter de kerkenraad, de heer Oud (tel. 7792008) of met mevrouw Kruijswijk (tel. 6427703).

 

Nieuwsbrief

De volgende ‘Meeleven met elkaar’ verschijnt 14 augustus.

 

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak