Winterprogramma 2019-2020 Activiteitenprogramma van De Goede Herder en de Pelgrimskerk, een bestand om te downloaden

Muziek op de zondagmorgen 2019 2020 Naar een idee van Bert ’t Hart, ds. Schoch,  een bestand om te downloaden

Linguae Atque Cordis Vocaal ensemble, Linguae atque Cordis olv Bert ’t Hart. Het koor treed op tijdens catantediensten met solisten en instrumentalisten.

Cantorij De cantorij van de Pelgrimskerk werkt aan 7 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren.

God heeft de heilige Geest door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons uitgegoten. Door zijn genade krijgen wij deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

Tit 3:4-7

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak