De cantatediensten in onze gemeente zijn met ds. Schoch en cantor-organist Bert’t Hart begonnen in kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ aan de A.J. Ernststraat in 1994.  Toen onze hervormde gemeente verhuisde naar de Pelgrimskerk en samen verder ging met de gereformeerde Pelgrimskerk gemeente zijn de cantatediensten meegegaan. Ds. Schoch en later ds. Kroese hebben zich ingezet voor de voortgang en ontwikkeling van de kerkmuziek in onze kerk. De huidige voorganger ds. De Vries heeft ook grote belangstelling voor liturgie en de muzikale vormgeving van de eredienst.

De bijdragen van de cantorij van de Pelgrimskerk en de uitvoeringen van Vocaal Ensemble ‘Linguae Atque Cordis’ in de cantatediensten vallen onder ‘Muziek op de zondagmorgen’. Elk jaar brengen we interessante, evenwichtige en liturgisch passende cantates en andere muziekstukken uit de schatkamer van de kerkmuziek ten gehore.

Dit seizoen is een muzikaal en liturgisch programma samengesteld met zes cantatediensten waaraan Vocaal Ensemble ‘Linguae Atque Cordis’ en verschillende instrumentalisten en solisten medewerking verlenen, onder leiding van cantor- organist Bert ’t Hart.

De cantorij van de Pelgrimskerk werkt aan 6 kerkdiensten mee, waaronder de vieringen met Kerstmis, Pasen en Pinksteren. De cantorij wordt op hoogtijdagen versterkt met musici en zingt met orgelbegeleiding.

Mocht u dit programma Muziek op de zondagmorgen financieel willen ondersteunen dan zijn uw gaven van harte welkom op bankrekening : NL58 INGB 0000 660904 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, wijkkas Pelgrimskerk, onder vermelding van Vrienden Muziek Pelgrimskerk.

Programma Muziek op de zondagmorgen 2019 2020

 

TERUG

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak