Op zaterdag 21 september is er vanaf 10.00 uur weer de jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Ook dit jaar ontbreekt het Rad van Fortuin niet. De opbrengst van de rommelmarkt gaat dit jaar onder andere naar de Voedselbank Amstelveen. Uw komst wordt van harte op prijs gesteld maar ook uw nog bruikbare spullen. U kunt ze inleveren op woensdag 18 september van 11.00 tot 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.

De Voedselbank  Amstelveen verstrekt wekelijks een gezond en gevarieerd voedselpakket aan gezinnen in Amstelveen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om in hun dagelijkse voeding te voorzien. Daarnaast wijzen de voedselbanken hun klanten de weg naar de hulpverlenende instanties. Het doel daarbij is, dat gezinnen weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Om de organisatie draaiende te houden is geld nodig. Hiervoor is de Voedselbank aangewezen op giften en subsidies.

U bent van harte welkom op zaterdag 21 september tijdens de 45e rommelmarkt.

Inleveren goederen:        woensdag 18 september 2019 van 11.00 tot 20.00 uur

45e Rommelmarkt:         zaterdag 21 september 2019 van 10.00 tot 16.00 uur

Plaats:                                Paaskerk,  Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: ??n lichaam en ??n geest, zoals u ??n hoop hebt op grond van uw roeping.

Ef 4:1-6

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak