Studiekring ds. De Vries AFGELAST

De brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen zijn late brieven van de apostel Paulus met een grote overeenkomst aan thematieken, die in verschillende contexten aan de orde worden gesteld. In beide brieven nemen Christus, de verlossing die Hij bewerkt heeft, en de nieuwe levenswijze van de gemeente in verbondenheid met Hem een centrale plaats in.

Leiding: ds. H.U. de Vries.

Data en tijd: dinsdagmiddagen van 14.00 tot uiterlijk 16.00 uur:

26 november,

10 december,

14 en 28 januari,

11 en 25 februari,

10 en 24 maart

in de Pelgrimskerk.

 

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak