De tijd waarin de achtste-eeuwse profeten Hosea en Amos optreden in het noordelijke tienstammenrijk (Israël) wordt gekenmerkt door welvaart en expansie – met alle gevaren van dien voor de toewijding aan God en voor het recht doen aan de naaste – maar ook door de agressieve dreiging van grootmacht Assyrië. Beide profeten waarschuwen voor een mogelijke ondergang, maar getuigen ook van Gods liefde en trouw door de diepte heen. Hun collega Micha, die tegen het einde van de achtste eeuw optreedt in het zuidelijke tweestammenrijk (Juda), voorziet de ondergang van Juda en Jeruzalem, maar verschaft tegelijk zicht op de Messias en diens komende vrederijk.

In 10 bijeenkomsten maken we kennis met de voor velen onbekende boodschap van de genoemde profeten en overwegen we wat in het licht van het Nieuwe Testament hun prediking voor ons te betekenen heeft. Leiding: ds. H.U. de Vries.

Data en tijd: dinsdagmiddag 11 september, 2 en 23 oktober, 13 november en 4 december 2018; 8 en 29 januari, 19 februari, 12 maart en 2 april 2019, steeds van 14.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur in de Pelgrimskerk.

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak