In een serie van tweewekelijkse themabijeenkomsten spreken we over het thema ‘Wat is dan goed?’ Aanstaande woensdag praten we over het geweten. Het geweten van de mens wordt wel aangeduid als het innerlijk besef van goed en kwaad. Is het aangeboren, aangeleerd? Wat heeft God en geloof ermee te maken

Data:  woensdag 24 juni over geweten

woensdag   8 juli over schaamte
woensdag 22 juli over verantwoordelijkheid
Tijd:        14:30 – 15:30 uur
Plaats:  Pelgrimskerk (kerkzaal)
Leiding:  Nelly Versteeg 

Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen, zodat we elkaar goed verstaan. Wilt u, als u voor het eerst komt, u bij Nelly Versteeg opgeven, via e-mail: pjversteeg@tiscali.nl of telefonisch: 06-4013 4035?

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak