Pelgrimskerk

 • Ds. H.U.de Vries Voorganger Pelgrimskerk predikant@pelgrimskerk.nu 020 6869141
 • Dhr.A. Lodder moderamen, scriba scriba@pelgrimskerk.nu
 • Mevr. A.W. Meyer-Vos Ouderling
 • Dhr. H. Stok Voorzitter kerkenraad moderamen h.stok10@kpnplanet.nl 020-6442570
 • Mw. P. J. Versteeg Ouderling, lid van het moderamen en afgevaardigde naar de AK
 • Dhr. H.H. MacIntosch Ouderling voor Vreugdehof
 • Mevr. H.M. Zweers Ouderling Vreugendhof – Ouderling VUmc
 • Mevr.M. Felser-Schults ouderling De Buitenhof
 • Dhr. G. Oud beheer Ouderling
 • Mw. N.H. Velthorst Wijkkerkenraad Notulist
 • Dhr. R. Freijmuth, penningmeester diakonie
 • Dhr.J.P. Haalebos Diaken
 • Mw. M.J.C. Hellema Voorzitter wijkdiaconie, moderamen AK
 • Mw. A.G. Visser Ledenadministratie Pelgrimskerk, diaken  020-6834940
 • Dhr. D. Westra Serc.Wijkdiaconie, lid CvD

 

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak