Pelgrimskerk

 • Ds. H.U.de Vries Voorganger Pelgrimskerk predikant@pelgrimskerk.nu 020 6869141
 • Dhr.A. Lodder moderamen, Scriba scriba@pelgrimskerk.nu
 • Mevr. A.W. Meyer-Vos Ouderling
 • Dhr. G. Oud Voorzitter kerkenraad, lid moderamen voorzitter@pelgrimskerk.nu
 • Mw. P. J. Versteeg , Voorzitter AK, lid moderamen
 • Dhr. H.H. MacIntosch Ouderling voor Vreugdehof
 • Mevr. H.M. Zweers Ouderling Vreugdehof
 • Mevr.M. Felser-Schults Ouderling De Buitenhof
 • Mw. N.H. Velthorst wijkkerkenraad Notulist
 • Dhr. R. Freijmuth, Penningmeester diakonie
 • Dhr.J.P. Haalebos Diaken
 • Mw. M.J.C. Hellema Voorzitter wijkdiaconie, lid moderamen
 • Mw. A.G. Visser Ledenadministratie Pelgrimskerk, diaken  020-6834940
 • Dhr. D. Westra Serc.Wijkdiaconie, lid CvD

 

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak