Het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ (2013) wilde tekortkomingen van het liedboek voor de kerken uit 1973 opheffen. Een van de beperkingen was dat vrouwen zich niet altijd aangesproken voelden in beeld en benamingen. Er werd gezongen over Gods zonen, over broeders, over God als vader en koning. Hoe klinkt de stem van vrouwen in de liturgie in het nieuwe liedboek? Hoe verrijken teksten melodieën van vrouwen? Die vragen bepalen de keuze van de liederen van deze middag. Nelly Versteeg licht bijzonderheden van een tiental liederen toe en begeleidt het samen zingen.

Woensdag 19 februari om 14.30 uur in de Pelgrimskerk.

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak