De eredienst

De zondagse kerkdiensten van de Pelgrimskerkgemeente worden gekenmerkt door een welverzorgde liturgie en een preek (Liturgie en Preek) met een verhelderende uitleg en de nodige diepgang.

Liturgie en preek

De preek, de orde van dienst, van de kerkdienst vind men hier.

E-mailadres voor toezenden info voor liturgie

Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, ?s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.

Ps 42

Wilt u met ons kennismaken? Onze volgende bijeenkomst is aanstaande zondag. U bent van harte welkom bij een van de vele activiteiten.
Of maak een afspraak